• Een schouder om even op te leunen....

 • Omdat je het niet over kunt doen…..

  Herinneringen zijn voor altijd
 • Een schouder om even op te leunen....

 • Omdat je het niet over kunt doen…..

  Herinneringen zijn voor altijdBegraven of cremeren?

Deze vraag zullen veel mensen zichzelf misschien gesteld hebben…

De tijden veranderen en dat is zeker ook zo voor wat betreft een uitvaart.
Dit is een mooie ontwikkeling; vroeger ging het zoals “het hoorde” en nu is een uitvaart veel persoonlijker.

De vraag cremeren of begraven is voor de één lastig en voor de ander niet. Luisteren naar het gevoel is heel belangrijk voor het maken van een keuze.
Soms kiest men voor begraven uit religieuze overweging, soms kiest men voor cremeren uit praktische overweging. Het blijft hoe dan ook een persoonlijke beslissing.

Waar een dienst of samenkomst in een kerk, uitvaartcentrum of crematorium vaak hetzelfde zijn voor een begrafenis of een crematie, is het verder niet echt met elkaar te vergelijken.

Kiest men voor een begrafenis dan krijgt men onder meer te maken met:

 • grafrechten. Indien de begraafplaats van de gemeente is, dan is die gemeente vrij om zelf de hoogte van de rechten in een verordening vast te leggen.
  Deze rechten gaan ieder jaar omhoog. Met name een eigen (koop) graf is erg kostbaar;
 • met uitzondering van de gemeente Veere wordt er twee- of drie diep begraven. Is er sprake van een algemeen graf dan wordt er dus een “vreemde” bijgezet.
  Niet iedereen vind dit een prettige gedachte. De enige manier om dit te voorkomen is om een graf te kopen.
Het dragen van de kist.

Het dragen van de kist kan door de nabestaanden zelf worden gedaan als zij dat willen.
Er zijn 6 personen voor nodig en natuurlijk krijgen zij hulp in de vorm van aanwijzingen door de medewerker van de begraafplaats.
Willen de nabestaanden het toch liever niet zelf doen dan zorg ik dat er dragers komen. Ook daarin is een keuze: mannelijke dragers (dit zijn studenten) of vrouwelijke dragers.

Kiest men voor een crematie dan moet één keer een bedrag voor het cremeren worden voldaan.

Een mogelijkheid waar steeds vaker voor wordt gekozen is de zgn. “technische crematie”. Dit betekent dat er bijvoorbeeld wel een samenkomst is in een uitvaartcentrum,
waarna men de overledene uitgeleide doet en de overledene alleen naar een crematorium wordt gebracht.
De kosten die de eigenaar van het crematorium hiervoor in rekening brengt zijn aanzienlijk lager dan voor een “gewone” crematie.

Over zowel begraven als cremeren is heel veel informatie te geven. Ik vertel u liever persoonlijk wat er allemaal kan, wat de kosten zijn, kortom teveel om hier op te noemen.

Wilt u gewoon wat meer informatie hierover, dan mag u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.