• Een schouder om even op te leunen....

  • Omdat je het niet over kunt doen…..

    Herinneringen zijn voor altijd
  • Een schouder om even op te leunen....

  • Omdat je het niet over kunt doen…..

    Herinneringen zijn voor altijd
Een persoonlijk afscheid met een lach en een traan...
De afscheidsbijeenkomst en muziek

Omdat hier heel veel over te vertellen is, licht ik dit het liefst persoonlijk toe maar onderstaand alvast toch wat informatie.


De afscheidsbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst wordt de overledene herdacht, vaak met woorden en muziek.
De nabestaanden kunnen iedere invulling aan deze bijeenkomst geven.
De locatie kan zijn een kerk, aula uitvaartcentrum, aula crematorium of bijvoorbeeld een ruimte in een horecagelegenheid, alles kan.

Soms zijn er op verzoek van de overledene geen sprekers, soms is de bijeenkomst in besloten kring (alleen familie en genodigden) en soms zijn er veel sprekers.

De tijd die hiervoor beschikbaar is kan standaard beperkt zijn, maar vaak is het mogelijk om extra tijd te reserveren.
Het is belangrijk dat de tijd wordt genomen die nodig is.
U kunt het tenslotte niet overdoen.

Gelukkig is er vaak wel wat tijd om na te denken over de inhoud, welke spreker wanneer, welk muziek stuk op welk moment, wilt u een fotopresentatie,
wie doet het dankwoord etc.

Het komt voor dat mensen graag wat willen zeggen, maar bang zijn dat ze het zelf niet aankunnen.
Bij twijfel zal ik diegene aanmoedigen om het te proberen en spreek ik af dat als het echt niet gaat ik (of iemand anders) het overneemt.
Die gedachte is vaak al genoeg steun om het toch te kunnen. (Dit kan later helpen bij de verwerking.)
Een traan mag en hoort erbij alleen als het echt niet gaat is er een schouder om even op te leunen…
Ziet u het echt niet zitten maar wilt u toch wat gezegd hebben dan wil ik het met liefde namens u voorlezen.

Soms lukt het niet om bijv. een levensloop op papier te zetten. In dat geval kom ik naar u toe om u daarbij te helpen.
Ook kiezen nabestaanden soms voor een spreker van de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Deze kan ik voor u regelen.
Er komt dan iemand bij u thuis om te luisteren en hij of zij maakt dan een verhaal en leest dit tijdens de bijeenkomst voor.
Uiteraard bepaalt u zelf wat er zal worden verteld.
De muziek

Muziek is ook weer heel persoonlijk.
Misschien heeft de overledene bij leven aangegeven naar welke muziek geluisterd zal worden .
Is dat niet zo, dan staat de muziekkeuze vaak in relatie met wie de overledene was.
Ook kan het muziek zijn waar mooie herinneringen bij horen.

In deze tijd kan in feite alles, ik zeg altijd : “van Jimmy Hendrix tot Frans Bauer en alles wat er tussen zit”.
Ik hoor weleens de vraag: “is dat niet gek?" Mijn antwoord is dan bijna altijd dat niets gek is en dat het gevoel erbij bepalend is. Wat andere mensen ervan vinden is met alle respect even niet zo belangrijk.

Soms is er een familielid die een instrument bespeelt, soms zijn het vrienden, komt er een doedelzakspeler of iemand met een harp. Vaak zijn het cd’s.
Wanneer u een muziekstuk wilt maar er zelf niet aan kunt komen, dan zorg ik dat het er komt. Desgewenst kan er een opname van de bijeenkomst worden gemaakt zodat u het later nog eens terug kunt luisteren (en soms zien).